Jako odpowiedzialny producent dbamy o nasze środowisko

FSC® jest międzynarodową organizacją non-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

FSC® (Forest Stewardship Council® – Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) to niezależna organizacja pozarządowa z kilkudziesięcioletną tradycją. Powstała w 1993 r. Radę powołało ponad 20 państw szczególnie zaangażowanych w rozwój odpowiedzialności za gospodarkę leśną.

Certyfikacja FSC® jest dobrowolnym standardem ukierunkowanym na wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej. Wszystkie produkty posiadające certyfikat FSC zostały poddane weryfikacji na całej długości łańcucha dostaw – od pochodzenia do końcowego przeznaczenia