Zapraszamy do składania ofert na dostawę instalacji wentylacyjnej.

Poniżej znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami:

Wybór najkorzystniejszej oferty – 28.06.2023 r.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma NESTRO PPHU Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Stare Olesno

Oferowana cena netto: 525 000,00 zł.