Zapraszamy do składania ofert na dostawę optymalizerki.

Poniżej znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami:

Wybór najkorzystniejszej oferty – 13.06.2023 r.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Metal-Technika Rafał Cygan z siedzibą w Przedbórzu

Oferowana cena netto: 258 500,00 zł.