Zapraszamy do składania ofert na dostawę kompresora z osuszaczem.

Poniżej znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami:

Wybór najkorzystniejszej oferty – 09.06.2023 r.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Oferowana cena netto: 55 000,00 zł.