Zapraszamy do składania ofert na dostawę kabiny lakierniczej.

Poniżej znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami:

Wybór najkorzystniejszej oferty – 09.06.2023 r.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma ABC-GROUP Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Oferowana cena netto: 102 000,00 zł.